Jak najlepiej rejestrować produkty biobójcze?

Obrót środkami, które określa się mianem biobójczych, podlega bardzo rygorystycznym przepisom. Dążąc do wprowadzenia na rynek i sprzedaży takich produktów, należy spełnić szereg wymagań, do których należy między innymi uzyskanie odpowiedniego pozwolenia, jak również dostosowanie się do wymagań wchodzących w zakres procedury rejestracyjnej w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – URPLWMiPB. Obecnie istnieje możliwość dokonania właściwej rejestracji w oparciu o procedury europejskie oraz przejściowe – narodowe. Należy jednak podkreślić fakt, że nie ma tu dowolności. W dużym stopniu jest to zależne od tego, jakie substancje czynne są zawarte w danym produkcie oraz od jego konkretnego zastosowania. Kwestie dotyczące wyboru właściwej strategii oraz dalszego postępowania, są jednak bardzo często na tyle zawiłe oraz skomplikowane, że składa się je na barki firm zewnętrznych. Tylko firmy prowadzące profesjonalne doradztwo oraz oferujące konsultacje w tym zakresie, są w stanie zaproponować najbardziej racjonalne rozwiązanie problemu. Z uwagi na swoją wiedzę oraz doświadczenie, oferują również profesjonalne wsparcie obejmujące takie czynności jak rejestracje REACH, ale również szkolą pracowników z branży chemicznej oraz pomagają w przygotowaniu kart charakterystyki – MSDS. Wykorzystanie możliwości oraz skorzystanie z oferty takich firm w dążeniu do skutecznej i bezproblemowej rejestracji, jest doskonałym rozwiązaniem. Wiedza oraz doświadczenie zatrudnionych w nich specjalistów, okazują się często bezcenne, ponieważ doskonale orientują się oni w przepisach i są na bieżąco ze wszystkimi zmianami.