Ładunki niebezpieczne - zachować czystość na każdym etapie

W przypadku przewozu towarów uznawanych za niebezpieczne, tak samo jak zabezpieczenie oraz przygotowanie pojazdu do drogi, ważne znaczenie ma również jego rodzaj. Postać ładunku często wymusza zastosowanie odpowiednich procedur oraz spełnienie warunków zapewniających bezpieczny transport. Postać może obejmować formę sypka, stałą, ale substancja niebezpieczna może być również gazem lub cieczą. Taka różnorodność wymaga zastosowania odpowiednich pojazdów, ale i zachowania procedur, które są zgodne z wymaganiami oraz przepisami ADR. Transport materiałów niebezpiecznych jest pod wieloma względami bardziej wymagający i zaawansowany, również ze względu na konieczność zastosowania odpowiedniego oznakowania oraz posiadania dokumentacji, w tym również kart charakterystyki. Wszystko po to, by zapewnić właściwą ochronę oraz zabezpieczyć pracowników, osoby postronne, jak i środowisko naturalne. Przepisy ADR obowiązują i są akceptowane przez kraje Unii Europejskiej. Chcąc prowadzić profesjonalny transport tego typu, należy zapewnić odpowiednie warunki oraz obsługę, i to nie tylko w trakcie transportu. Trzeba też zadbać, szczególnie w przypadku transportu płynów i cieczy, o odpowiednią czystość cysterny, ale i instalacji odpowiedzialnej za jej napełnianie oraz opróżnianie. Każdą instalację należy odpowiednio czyścić, zabezpieczać oraz konserwować. To wymaga często odbycia odpowiednich szkoleń oraz wprowadzania procedur, którymi pracownicy powinni się kierować w swojej pracy. Chemia płynna jest tylko przykładem, ponieważ odpowiednie normy oraz procedury obowiązują i są stosowane również dla rozmaitych granulatów i innej postaci ładunków. Jest to bardzo istotne wszędzie tam, gdzie liczy się profesjonalizm oraz bezpieczeństwo i istnieje porozumienie pomiędzy dostawcą a odbiorcą.