Owady coraz bardziej niebezpieczne - preparaty odstraszające coraz skuteczniejsze

Produkty z kategorii owadobójczej oraz repelentów, każdego roku cieszą się rosnącą popularnością. Często wystarczy tylko kilka cieplejszych dni, podczas których zaczynają pojawiać się owady, by odnotowano wzrost zainteresowania takimi produktami. Powszechnie określa się je mianem preparatów na komary, jednak zakres ich działania jest znacznie szerszy. Z uwagi na to, że szczególnie w okresie letnim, wiele osób odpoczywa na świeżym powietrzu, a tam pojawiają się rozmaite owady, rośnie ryzyko chorób oraz alergii, których przyczyną są właśnie owady. Komary, kleszcze oraz inne, są uciążliwe, a jednocześnie niebezpieczne. Zauważalny jest między innymi wzrost ilości osób, które cierpią na choroby odkleszczowe. Według części ekspertów ma to związek również z faktem, że oprócz drzew, zaczęły one występować również na roślinności na niższych partiach. Ewentualne choroby, późniejsze komplikacje, ale i sama profilaktyka sprawia, że chętniej i częściej sięga się po tego rodzaju produkty. Warto tu jednocześnie zauważyć, że owady przyciąga pot, zapach oraz między innymi dwutlenek węgla, który jest wydzielany przez ciało człowieka. W ostatnim czasie zwraca się szczególną uwagę przede wszystkim na zagrożenia, jakie wywołują kleszcze – boreliozę czy też zapalenie opon mózgowych. Zasadniczo błędne jest również przekonanie o braku zagrożeń ze strony komarów. Te bowiem również mogą przenosić choroby. Coraz częściej słyszy się o przenoszeniu ich ze zwierząt na człowieka czy też niebezpieczeństwie, jakie stwarzają osoby powracające z egotycznych krajów. Dużą skuteczność w zakresie odstraszania owadów, wykazują specjalne środki oraz repelenty. Warto tu zauważyć, że powinno się je stosować zgodnie z przeznaczeniem i w zakładanym terminie przydatności. Jednocześnie podlegają one obowiązującym przepisom obejmujących produkty biobójcze. Konieczność postępowania zgodnie z przeznaczeniem, jest o tyle ważna, że część preparatów należy stosować bezpośrednio na skórę oraz ubranie. Środki bezpieczeństwa w ich zastosowaniu oraz przechowywaniu, są jednocześnie szczególnie ważne z punktu widzenia dzieci. Tak jak i wiele innych preparatów, również i one, powinny być przed nimi zabezpieczone.

Wydłużające się ilości ciepłych dni w naszym kraju, sprzyjają spędzaniu czasu na wolnym powietrzu, a to naraża na kolejne zagrożenia ze strony owadów. Lepsza i bardziej kompleksowa ochrona to cel kolejnych badań, dotyczących wprowadzania i tworzenia nowych środków odstraszających owady.