Rola i znaczenie produktów biobójczych

Produkty określane mianem biobójczych, są dziś pod szczególnym nadzorem Unii Europejskiej. Ich produkcja oraz wprowadzanie do powszechnego obrotu, podlega restrykcyjnym przepisom, które obowiązują i muszą być odpowiednio stosowane, gdyż środki te mają określone działanie nie tylko na zdrowie i życie człowieka, ale także wpływają na środowisko naturalne. Ich najważniejszym zadaniem jest skuteczne zwalczanie oraz zabijanie szkodliwych wirusów, owadów, bakterii, grzybów oraz pewnych kręgowców. Efektem ich stosowania jest pozytywny wpływ na stan zdrowia publicznego, co osiąga się między innymi poprzez zmniejszenie zagrożenia dotyczącego przenoszenia chorób. To sprawia, że produkty biobójcze mają nie tylko bardzo zróżnicowaną postać, ale również szerokie zastosowanie. Ich ukierunkowane działanie oraz konsystencja, często uzależnione są od ich skuteczności. Wraz z ich popularnością, rośnie znaczenie także innych kwestii, takich jak: ich rejestracja, wprowadzanie na rynek oraz przygotowanie wymaganych kart charakterystyki i właściwych etykiet. Kwestie te są co prawda regulowane odpowiednimi przepisami, jednak należy jednoczenie podejmować kolejne czynności, które wyznacza postęp i rozwój, jak i oczekiwania stawiane przez Komisję. Istotną rolę odgrywają substancje czynne, kampanie informacyjne, badania nad alternatywnymi środkami oraz monitorowanie zmian w obrębie produktów biobójczych. Zmiany w kwestii podejścia do tych produktów, mają poprawić egzekwowanie nie tylko przepisów, ale zapewnić szeroko rozumiane bezpieczeństwo.